debatinguniversity.be
T : +32 (0)14 23 28 47
F : +32 (0)14 21 34 82
info@phobos.be
a member of : Phobos Communicatie

Marketingadviesbureau
"Mijn minderwaardigheidscomplex
is niet zo goed als het jouwe"

onbekend


Debating tips en trucs

 

Gebruiken

 1. Begroeten van jury, publiek en tegenstanders
 2. Respecteer steeds je tegenstrevers
 3. Probeer niet betweterig over te komen
 4. Je tegenstanders overtuigen lukt niet
 5. Overtuig de jury door hen aan te spreken

Stem en ritme

 1. Breng variatie in je betoog
 2. Maak gebruik van de kracht van stiltes
 3. Werk met verschillende volumes
 4. Gebruik een andere stem

Tijd

 1. Back pocket-story: steeds handig indien je de draad kwijt bent of de tijd niet volspreekt
 2. Schat de tijd in die je nodig hebt om te openen en zorg dat je nog voldoende tijd hebt om je betoog af te ronden

Ruimte

 1. Beweeg en spreek met gebarentaal
 2. Ga naar je tegenstanders, stap naar het publiek en de jury toe

Betoog

 1. Ijsbreker = goeie opener: verbaal / niet verbaal
 2. Voorstanders: bepaal de richting van het debat – definieer steeds!
 3. Structureer je argumenten: 1 – 2 – 3
 4. Enkel de belangrijkste argumenten: beter 3 sterke dan 10 zwakke
 5. Let op de volgorde van de behandeling van de argumenten
  1. Sterk openen met 2de sterkste argument
  2. Vervolgens het zwakste
  3. Ten slotte sterk eindigen met het grootste argument
 6. Zeg wat je te zeggen hebt – zeg het – zeg wat je gezegd hebt
 7. Hou het duidelijk – zorg steeds dat het publiek kan blijven volgen
 8. Geef gezag aan hetgeen je naar voren brengt door objectieve, niet in twijfel te trekken elementen, zoals resultaten van studies van een befaamde universiteit, citaten van een Nobelprijswinnaar, een Amerikaanse president, een filosoof, een professor, …

Voorbereiding

 1. Brainstorming
 2. Selecteer de beste argumenten
 3. Denk, naast wat je gaat zeggen, ook aan hoe je het gaat zeggen
 4. Probeer te anticiperen op hetgeen je tegenstander zou kunnen zeggen
 5. Structureer je betoog, maar behoud voldoende flexibiliteit om je betoog bij te sturen
 6. Bepaal wie welk deel van het debat voor zijn rekening neemt
 7. Gebruik sleutelwoorden / mind maps

Openen

 1. Zorg voor een goede definitie als voorstander. Vergeet geen woorden te definiëren.
 2. Als tegenstander luister je aandachtig naar de definitie van de voorstanders. Zoek of er woorden niet gedefinieerd zijn. Vraag of vul de definitie nadien zelf in.
 3. Argumenten worden opgesomd van voor- en tegenstanders. Breng een duidelijke structuur in je argumenten.

Verweerbeurt

 1. Vermijd te focussen op je eigen argumentatie
 2. Reageer op hetgeen de vorige spreker gezegd heeft

Conclusie

 1. Vertel het verhaal van het verloop van het debat
 2. Leg de nadruk op je sterkste punten (reactie van publiek, humor, …) en herhaal desnoods dat waarmee je de tegenstanders onderuit hebt gehaald
 3. Je kan ook subtiel pogen je tegenstanders woorden in de mond te leggen

Woordkeuze

 1. Vermijden: “ik denk”, “ik ben van mening”, “het is mijn overtuiging”, …
 2. Beter: “iedereen weet”, “het is een feit”, “het is algemeen bekend”, “niemand twijfelt eraan”, …
 3. Zij – wij – jullie – de jury

Positie innemen

 1. Met de rug naar tegenstanders gaan staan

Non-verbale taal

 1. Oogcontact met jury

Vermijd storende elementen

 1. Met pen op tafel tikken
 2. Te veel gebruikmaken van heckles / interrupties
 3. Wapperen van papier

Humor

 1. Het debat beginnen en eindigen met dezelfde woorden en gebaren
 2. Originele heckle

Strategie

 1. Maak intelligent gebruik van time-out: bijvoorbeeld als tegenstander voor de opzetbeurt bij vernauwing of interpretatie van stelling door voorstanders
 2. Overdrijf niet met interrupties, heckles
 3. Wees alert en reageer gevat 
 4. Laat je niet intimideren door je tegenstander die je probeert onderuit te halen door je te hecklen; zet hem beleefd op z’n plaats (“jouw beurt komt nog”, “je hebt je kans reeds gehad”, …)
 5. Betrek het publiek – laat hen hun mening geven
 6. In de laatste ronde kan je nog argumenten uit je hoed toveren waarop niet meer kan worden geantwoord