debatinguniversity.be
T : +32 (0)14 23 28 47
F : +32 (0)14 21 34 82
info@phobos.be
a member of : Phobos Communicatie

Marketingadviesbureau
"The give and take of debating, the
testing of ideas, is essential to democracy."

J.F. Kennedy (1960)


KIES JOUW TRAINING

DEBATING - DEBATTEREN

Deze interactieve training zet de deelnemers centraal. Aan de hand van een eenvoudige structuur leer je omgaan met tijdsbestek, argumentatie en overtuigingskracht.

INHOUD
- Debating als spelvorm
- Presentatietechnieken en woordgebruik
- Jouw voorbereiding
- De kracht van oneliners
- Tips & Tricks
- Soorten argumenten en hun weerlegging


DOELSTELLING
Leer je mannetje staan. Deelnemers leren argumenteren en hun argumenten over te
brengen. Technieken, tips en trucs aan den lijve ondervinden. Op het einde van deze training zijn de deelnemers gegroeid in hun presentatie- en argumentatietalenten.


DOELGROEP
1. Politici, politieke partijen en hun jongerenafdeling
2. Leerkrachten, gezien Debating deel uitmaakt van het leerplan
3. Managers, bestuursleden van ondernemingen
4. Iedereen die zijn argumentatietechnieken wil bijschaven

DUURTIJD & BOEKING
Voor deze training bestaan verschillende modules. Elke module vraagt 3u30.
Debating introductie 1 dagdeel
Debating 2 dagdelen
Debating advanced 2 dagdelen
Debating voor juryleden 1 dagdeel
Debating voor leerkrachten 1 dagdeel
Debating voor leerkrachten, met lesvoorbereiding, 2 dagdelen
Boekingen via info@phobos.be

Meer info : debating.pdf

 

IMPROVISATIE

Improviseren maakt jouw gedachten helemaal los van vaste structuren. Je leert ruimer denken en maakt in een interactieve training kennis met de onderliggende behoeftes van anderen. Een ideale manier om jouw kijk op de wereld te verbreden.

INHOUD
- De basistechnieken voor improvisatie
- "The world's greatest expert in absolutely everything"
- Loskomen van vaste patronen
- In de schoenen van anderen leren lopen
- Toepassingen van improvisatie


DOELSTELLING
Op het einde van deze training zijn de deelnemers in staat vrijer te denken, hun improvisatie in te zetten om anderen beter te begrijpen en in te spelen op de behoeften van anderen.


DOELGROEP
1. Politici, politieke partijen en hun jongerenafdeling
2. Leerkrachten & leerlingen
3. Verantwoordelijken & deelnemers van openbare debatten

DUURTIJD & BOEKING
Deze training bestaat uit 1 module van 3u30.
Boekingen via info@phobos.be

 

NEGOTIATIE & ONDERHANDELING

Bij debatteren gaat het erom een derde, de jury of het publiek te overtuigen. De tegenpartij blijft (on)overtuigbaar naargelang van de aard van aanpak. Bij een onderhandeling gaat het erom een overeenstemming tussen beide partijen te bereiken en zo tot een win-winrelatie te komen. De training geeft je dan ook de sleutels om tot een effectief resultaat te komen en dit zonder de relatie te schaden.

INHOUD
- De basissleutels voor een succesvolle onderhandeling
- Win-win
- BATNA : best alternative to negotiated agreement
- De expert in ieder van ons


DOELSTELLING
Op het einde van deze training kennen de deelnemers de noodzakelijke stappen voor een effectieve onderhandeling. Bovendien weet men wanneer men de vergadertafel moet verlaten om schade te beperken.


DOELGROEP
1. Politici, politieke partijen en hun jongerenafdeling
2. Bedrijfsleiders, managers, onderhandelaars en vertegenwoordigers
3. Verantwoordelijken van openbare besturen en vzw's

DUURTIJD & BOEKING
Deze training bestaat uit 1 module van 3u30.
Boekingen via info@phobos.be